Workshop GeneratielerenIntuïtief InnoverenGeneratiespiegelSterk in je werkMaatwerkGeneratiecoachingDe kracht van X
Diensten - Coaching


Generatiecoaching is een vorm van coaching die tot doel heeft de vitaliserende invloed van de Young Professionals in organisaties en bedrijven te bevorderen. Daar waar het bij generatieleren gaat om de ontwikkeling van effectieve relaties tussen generaties in het licht van sociale en economische innovatie, staat bij generatiecoaching het (jonge) individu en de ontwikkeling van diens zelfbewustzijn, zelfwaardering en zelfvertrouwen centraal.

 

Waarom generatiecoaching?

Twee redenen:

  1. Veel intelligente, getalenteerde en creatieve jonge mensen die enthousiast en energiek aan het werk zijn gegaan, raken na verloop van tijd gevangen in de bestaande, naar hun gevoel verouderde, cultuur van een organisatie. Zij voelen zich on-voldoende gewaardeerd en geloven niet meer dat de ze kracht hebben om dingen te veranderen. Met als gevolg dat zij zich aanpassen of ander werk zoeken, waar zij weer tegen hetzelfde aanlopen. Dit proces van ‘vallen en (ergens anders) weer opstaan’ is niet effectief en kan met generatiecoaching voorkomen worden.
  2. Vanwege het verschil in generaties kennen en (h)erkennen leidinggevenden de vitaliserende kracht van de nieuwe generatie onvoldoende en zijn dus ook niet in staat daar die te benutten. Dit is een gemiste kans, die met generatiecoaching wel benut kan worden.

 

Generatiecoaching heeft twee vormen:

  1. Coaching voor Young Professionals
  2. Coaching van leidinggevenden op de vitaliserende inzet van de pragmatische generatie

 

1. Generatiecoaching Young Professionals

In generatiecoaching YP verbinden de oudere generatie en de nieuwe generatie zich tijdelijk in een coachingsrelatie. De oudere generatie vervult de rol van (generatie)coach. Op basis van gelijkwaardigheid en daarbij ondersteund door de generatiecoach doorloopt de nieuwe generatie in het coachingstraject het proces ‘van betrokken zijn bij de organisatie’ naar ‘vitaliserende invloed uitoefenen op de organisatie’.

In dat kader draagt generatiecoaching in hoge mate bij aan toenemend zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfwaardering van de nieuwe generatie in de context van het werk.

Coachingstrajecten kunnen zowel individueel als in (kleine) groepen worden uitgevoerd.

 

2. Generatiecoaching leidinggevenden

In generatiecoaching LG verbinden leidinggevende(n) zich tijdelijke in een coachingsrelatie. De persoonlijkheidskenmerken, overtuigingen en drijfveren van de leidinggevende vormen het uitgangspunt voor een coachingsproces. Dat erop gericht is om de vitaliserende invloed van de pragmatische generatie te (h)erkennen en in te zetten.

 

Generatiecoaches hebben ‘grijze haren’. Hun jarenlange opgebouwde kennis en ervaring – vaak als leidinggevende(n) – vormen de toegevoegde waarde in een coachingstraject.

Milena van Maasakker
Yours personeelsdienten
"Als ervaren werving en selectieadviseur kom ik met grote..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative