WerkwijzeAan de slagWinst!Kennismakingsworkshop
Geen YP in dienst - Aan de slag

Wanneer u aan de slag wil met pragmatisch innoveren zullen we eerst met elkaar om tafel moeten, welke YP passen het best bij uw organisatie? In welke branche bent u werkzaam? Hoe groot moet de denktank zijn om uw organisatie optimaal van dienst zijn? Allemaal vragen waar we eens rustig voor moeten gaan zitten, belt u ons?

 

Drie redenen voor pragmatische innovatie.


  1. Jonge mensen leveren toegevoegde waarde in nauwe samenwerking met ervaren mensen. Dat levert sterke betrokkenheid en motivatie en een eigentijdse organisatie op. Het stimuleert een heel natuurlijke ontwikkeling.

  2. Het vitale vermogen van jonge mensen wordt ingezet als de motor van veranderen. Hun verander-vermogen wordt al werkend verder ontwikkeld, voortbouwend op de aanwezige expertise: pure action learning. De kosten voor externe ondersteuning en voor het opleiden zijn relatief laag te houden. Het voorkomt dure schoksgewijze reorganisaties.

  3. De ervaringsoverdracht naar de jonge generatie wordt op praktische wijze gestimuleerd. Dat is vooral van belang voor organisaties met een uitstroom van ervaren mensen en met een instroom van jonge mensen. Het verkleint de kans dat kostbare lessen uit het verleden verloren gaan en kostbare fouten uit het verleden opnieuw worden gemaakt.
Roelf Jager
Kenniscentrum Handel  Directeur Educatieve Dienstverlening en Ondernemerschap
"Echte ondernemers hebben lef en staan open voor een gesprek..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative