WerkwijzeAan de slagWinst!Kennismakingsworkshop
Geen YP in dienst - Ik wil een kennismakingsworkshop

Workshop pragmatisch innoveren

 

K&B neemt ‘work’ in workshop letterlijk. Dat wil zeggen dat de deelnemers aan de workshop zelf interactief vorm geven aan de stappen die zij zetten met betrekking tot het thema ‘pragmatisch innoveren’. Daarvoor zet K&B werkvormen in die een appèl doen op het vermogen de aangeboden informatie betekenis voor het eigen handelen en denken te geven.

 

Doelstelling;

De workshop heeft een drieledig doel:

  1. Kennis maken met ‘pragmatisch innoveren’: waarom ‘pragmatisch innoveren’?
  2. Kennis maken met de kracht van de pragmatische generatie: wat doen ze anders? Wat is de meerwaarde?
  3. Verkennen van de betekenis van ‘pragmatisch innoveren’ voor uw organisatie, in het kader de organisatieontwikkelingen: hoe kan het bij ons werken?

 

Proces;

De ‘Workshop pragmatisch innoveren’ bestaat uit een aantal activiteiten, die elk tot een specifiek deel-resultaat leiden.

 

Deel 1 - informeren

Thema: Pragmatisch innoveren?

Resultaat: De deelnemers (h)erkennen de kenmerken van de pragmatische generatie en de invloed daarvan op organisatie-ontwikkelingen.

 

Deel 2 - Verkennen

Thema: Generaties in één organisatie 

Resultaat: De deelnemers (her)kennen de kansen en bedreigingen van de aanwezigheid van meerdere generaties in één organisatie.

 

Deel 3 - Toepassen

Thema: Wat is de meerwaarde?

Resultaat: De deelnemers (her)kennen de mogelijkheden van pragmatische generatie als innovatiemotor voor hun organisatie.

 

Deel 4 - Verkennen

Thema: Kansen in zicht

Resultaat: Er wordt een eerste aanzet gemaakt tot pragmatische innovatie. Wat zijn kansen? Wat zijn verbeterpunten?

 

Resultaat;

Na afloop van de workshop kunnen de deelnemers beoordelen of ‘pragmatisch innoveren’ een bijdrage kan leveren aan de organisatieontwikkelingen van hun organisatie.

 

Duur & aantal deelnemers;

Deze workshop neemt 1 dagdeel in beslag en is geschikt voor groepen van 4 tot 60 personen.

 

 

Drie redenen voor pragmatische innovatie.

Jonge mensen leveren toegevoegde waarde in nauwe samenwerking met ervaren mensen. Dat levert sterke betrokkenheid en motivatie en een eigentijdse organisatie op. Het stimuleert een heel natuurlijke ontwikkeling.

 

Het vitale vermogen van jonge mensen wordt ingezet als de motor van veranderen. Hun verandervermogen wordt al werkend verder ontwikkeld, voortbouwend op de aanwezige expertise: pure action learning. De kosten voor externe ondersteuning en voor het opleiden zijn relatief laag te houden. Het voorkomt dure schoksgewijze reorganisaties.

 

De ervaringsoverdracht naar de jonge generatie wordt op praktische wijze gestimuleerd. Dat is vooral van belang voor organisaties met een uitstroom van ervaren mensen en met een instroom van jonge mensen. Het verkleint de kans dat kostbare lessen uit het verleden verloren gaan en kostbare fouten uit het verleden opnieuw worden gemaakt.

Milena van Maasakker
Yours personeelsdienten
"Als ervaren werving en selectieadviseur kom ik met grote..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative