BoekenArtikelenMedia
Kennisbank - Artikelen
Volgende
Babyboomers

Indrukken vanuit de statistiek
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in ons land bijna
14 miljoen kinderen geboren. In de periode 1946–1955 waren het er 2,4 miljoen. Hen rekenen we tot de generatie van de babyboom. Zie hier de indrukken vanuit de statistiek
lees artikel
(pdf)
Het onderwijs volgens Generatie Z

Now It’s Our Time (NIOT) heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de belevingswereld van kinderen van 0 t/m 15 jaar. Niet alleen keken wij naar de
rol van het gezin, maar ook naar mediagebruik en vrijetijdsbesteding van deze nieuwe generatie, Generatie Z.
lees artikel
(pdf)
Tweedeling jong-oud gemeentelijke werkvloer

Gemeentelijke werkgevers zien een "generatieconflict" aankomen op de werkvloer.
lees artikel
(pdf)
Generatie Y zoekt meer uitdaging in het werk

Medewerkers jonger dan 26 jaar zijn ontevredener over de uitdaging in hun werk dan hun oudere collega’s. Deze jongst werkende generatie is juist meer tevreden over de werkdruk dan medewerkers tussen 26 en 45 jaar. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van ruim 5200 afgenomen Factor 4 Index onderzoeken. Gerrit Jan Bloem van de Factor 4 Index: “Het is belangrijk om rekening te houden met de wensen en bevindingen van Generatie Y nu er door de vergrijzing een arbeidskrapte ophanden is.”
lees artikel
(pdf)
Geef Generatie Y vleugels!

Een onderzoek naar de invloed van transformationeel leiderschap
op de bevlogenheid van werknemers uit generatie Y
lees artikel
(pdf)
Samenwerken tussen generaties

Duurzame inzetbaarheid van generaties
Een actuele vraag in Nederland, ook bij hogescholen, is hoe medewerkers langer vitaal kunnen blijven werken. Bij voorkeur tot na hun 65e levensjaar. Anders geformuleerd: hoe kunnen
we medewerkers duurzaam inzetbaar houden?
lees artikel
(pdf)
Volgende
Milena van Maasakker
Yours personeelsdienten
"Als ervaren werving en selectieadviseur kom ik met grote..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative