BoekenArtikelenMedia
Kennisbank - Boeken
Generatie op komst

bol.com
Beschrijving
Nederland telt volgens de voorspellingen van het CBS in het jaar 2050 circa vier miljoen 65-plussers. Over een kleine 45 jaar hebben we dus te maken met een verdubbeling van het huidige aantal. Maar de voorspellingen gaan nog verder. Van de vier miljoen ouderen zijn in 2050 1,3 miljoen personen hoogbejaard: tachtig jaar en ouder. ‘Vergrijzing’ is de aanschouwelijke omschrijving voor deze demo-grafische ontwikkeling. Gezien het verwachte aantal hoogbejaarden spreken we zelfs van een dubbele vergrijzing. De vraag is nu, of deze vergrijzing een probleem vormt of juist kansen biedt.

In 'Generatie op komst' wordt bekeken hoe we kunnen omgaan met de aankomende generatie oude-ren. Er is een groot potentieel aan talent en maatschappelijk kapitaal. Deze nieuwe generatie articuleert wensen en behoeften naar maatschappelijke ondernemers: woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders en (financiƫle) dienstverleners. Het is de kunst deze wensen, samen met het talent en kapitaal van de generatie op komst, te verzilveren.
Dit boek opent de weg naar een omslag in ons denken over ouderen, gezondheid, participatie en ar-beidsmarkt, en ondernemerschap. De auteurs bespreken hoe de combinatie van cultuurverandering, kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt en meer dynamiek in de zorg een nieuw sociaal contract kan opleveren dat een verbond tussen generaties mogelijk maakt.
Roelf Jager
Kenniscentrum Handel  Directeur Educatieve Dienstverlening en Ondernemerschap
"Echte ondernemers hebben lef en staan open voor een gesprek..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative