profitOutdooroverig
Klanten - Non-Profit
greep assortiment
Volgende
Domijn

Bij Domijn hebben we in het verleden een workshop Generatieleren mogen verzorgen. Daarnaast heeft Domijn meerdere Young Professionals aangedragen voor ons Talent Ontwikkel Programma en doet Domijn mee als partner in ontwikkeling m.b.t. De kracht van X.
Provincie Gelderland

In het kader van motie 41, intensivering Gelderse arbeidsmarkt, hebben wij voor de provincie een Talent Ontwikkel Programma uitgevoerd voor bijna 50 Young Professionals die werkzaam zijn bij organisaties in de Achterhoek.
MST

Voor het MST heeft Gert Dollen tijdens een afstudeerstage bij Koffie & Bubbels onderzoek gedaan naar wervingsmethoden voor Young Professionals.
Provincie Overijssel

Voor de provincie Overijssel hebben we een interventie ontwikkeld en uitgevoerd die erop gericht was, met gebruikmaking van denk- en daadkracht van de deelnemers, aanknopingspunten te ontwikkelen die de outputsturing en de concretisering daarvan in afdelings- en persoonlijke werkplannen optimaliseert.
Bruggerbosch

Koffie & Bubbels heeft voor Bruggerbosch een bijdrage geleverd in de professionalisering van de werkbegeleiders. De werkbegeleiders hebben een belangrijke rol in de opleiding van de nieuwe generatie verzorgenden. Zij zetten hun ervaring en inhoudelijke vakkennis in om de jonge, nog onervaren collega?s het vak te leren.
In de workshop Generatieleren hebben we antwoorden gezocht op vragen als: wat het betekent dat werkbegeleiders over het algemeen tot een oudere generatie behoren dan hun leerlingen. Heeft dat invloed op de relatie? Leren de leerlingen/stagiaires van nu op eenzelfde manier als hun werkbegeleiders? Hoe communiceren zij? Wat geeft hen energie in het werk? Opereren de leerlingen/stagiaires vanuit dezelfde werkwaarden als hun begeleiders?
Deventer Ziekenhuis

Voor het Deventer Ziekenhuis hebben wij een bijeenkomst ontworpen en uitgevoerd met de naam "Energieke Generaties". Daarnaast heeft het Deventer Ziekenhuis één of meerdere deelnemers aangedragen voor het Talent Ontwikkel Programma voor Young Professionals.
Volgende
Henri Soepenberg
VVT Zorgverleners  Directeur
"VVT Zorgverleners heeft kenis gemaakt met generatieleren. Het..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative