profitOutdooroverig
Klanten - Non-Profit
greep assortiment
Vorige
Zorggroep Alliade

Voor zorggroep Alliade hebben wij een bijdrage geleverd voor alle P&O adviseurs. We hebben een workshop gefaciliteerd die tot doel had om alle deelnemers inzicht te geven in de verschillende generaties en stof tot nadenken te geven over de waarden, opvattingen en handelwijzen van de verschillende generaties, de impact daarvan op o.a. de samenwerking, communicatie en innovatie.
Zorggroep Sint Maarten

Voor Zorggroep Sint Maarten hebben we voor de afdeling HR een bewustwordingsbijeenkomst gefaciliteerd in het kader van het Generatieperspectief.
Zozijn

Zozijn heeft één of meerdere deelnemers aangedragen voor het Talent Ontwikkel Programma voor Young Professionals.
ZZG Zorggroep

ZZG Zorggroep heeft één of meerdere deelnemers aangedragen voor het Talent Ontwikkel Programma voor Young Professionals.
Vorige
Roelf Jager
Kenniscentrum Handel  Directeur Educatieve Dienstverlening en Ondernemerschap
"Echte ondernemers hebben lef en staan open voor een gesprek..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative