profitOutdooroverig
Klanten - Non-Profit
greep assortiment
Vorige Volgende
Bruggerbosch

Koffie & Bubbels heeft voor Bruggerbosch een bijdrage geleverd in de professionalisering van de werkbegeleiders. De werkbegeleiders hebben een belangrijke rol in de opleiding van de nieuwe generatie verzorgenden. Zij zetten hun ervaring en inhoudelijke vakkennis in om de jonge, nog onervaren collega?s het vak te leren.
In de workshop Generatieleren hebben we antwoorden gezocht op vragen als: wat het betekent dat werkbegeleiders over het algemeen tot een oudere generatie behoren dan hun leerlingen. Heeft dat invloed op de relatie? Leren de leerlingen/stagiaires van nu op eenzelfde manier als hun werkbegeleiders? Hoe communiceren zij? Wat geeft hen energie in het werk? Opereren de leerlingen/stagiaires vanuit dezelfde werkwaarden als hun begeleiders?
Deventer Ziekenhuis

Voor het Deventer Ziekenhuis hebben wij een bijeenkomst ontworpen en uitgevoerd met de naam "Energieke Generaties". Daarnaast heeft het Deventer Ziekenhuis één of meerdere deelnemers aangedragen voor het Talent Ontwikkel Programma voor Young Professionals.
Gemeente Dalfsen

Voor de gemeente Dalfsen hebben we een leer- en verandertraject uitgevoerd met een looptijd van zes maanden met totaal 70 deelnemers. De doelstelling van dit programma was om te werken aan een wendbare organisatie. Om dit te realiseren hebben we gewerkt aan de volgende vragen:

Wat is een 'flexibele inzet' van medewerkers en hoe versterken, vergroten en verspreiden we die in de organisatie?
Wat is persoonlijk leiderschap en hoe vergroten, versterken en verspreiden we dat in de organisatie.
Wat is een moderne managementstijl en hoe vergroten, versterken en verspreiden we die in de organisatie?
Gemeente Zwolle

Voor de gemeente Zwolle hebben we al enige tijd geleden een workshop Generatieleren verzorgd voor de afdeling HR.
Het Roessingh

Revalidatiecentrum Roessingh heeft het aangedurfd om samen met Koffie & Bubbels om haar kernwaarden Vernieuwend, Attent en Samen te concretiseren in het werkgedrag en de werkhouding van alle medewerkers.

We hebben de kernwaarden zodanig geconcretiseerd dat zij recht doen aan de eigenheid van generaties, richting geven aan het werkgedrag en de werkhouding van alle medewerkers en hen in staat stellen zelf de verantwoordelijkheid te nemen om optimaal bij te dragen aan datgene waar het Roessingh als organisatie voor staat.

In totaal hebben 50 deelnemers meegedaan in verschillende workshops verdeeld over een tijdspad van 2 maanden.
Saxion

Het Saxion heeft ons voor verschillende teams en afdelingen ingehuurd om Generatiewerk te verrichten.
Vorige Volgende
Milena van Maasakker
Yours personeelsdienten
"Als ervaren werving en selectieadviseur kom ik met grote..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative