profitOutdooroverig
Klanten - Non-Profit
greep assortiment
Vorige Volgende
Twente Milieu

Voor Twente Milieu hebben wij een workshop Generatieleren verzorgd.
UWV

Op het hoofdkantoor in Amsterdam hebben wij in het verleden een workshop Generatieleren mogen verzorgen.
VNOG

Voor de Brandweer hebben wij een Generatieproeverij verzorgd.
VVSL

Bij de VVSL hebben wij meerdere workshops mogen verzorgen.
WGV

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland (WGV) stond na de fusie en herinrichting van de organisatie voor de opgave daadwerkelijk de koers te gaan varen zoals uitgezet in het Strategisch Beleidsplan. Het werk werd uitgevoerd in vernieuwde afdelingen en functies; er waren nieuwe werkwijzen, nieuwe klanten; er was een vernieuwde missie en visie. Dat alles moest ‘handen en voeten moeten krijgen’ in de organisatie in een proces van leren en ontwikkelen, van experimenteren en implementeren, van reflectie en besluiten.

De WGV heeft dit proces laten door ons laten ondersteunen.
Windesheim

Voor het Windesheim hebben wij een studiedag verzorgd waar wij antwoorden hebben verzameld op de vraag: Hoe kan het onderwijs beter aansluiten bij nieuwe generaties en wat vraagt dat van jou als docent? Daarnaast hebben we voor de afdeling HR een Generatieproeverij verzorgd.
Vorige Volgende
Milena van Maasakker
Yours personeelsdienten
"Als ervaren werving en selectieadviseur kom ik met grote..."
lees testimonials
+31 0654974379
Wirelab Creative